Cloetta

Uppdrag: Att informera Cloettas anställda om den nya varumärkesidentiteten som lanserades 1999.
Lösning: En “varumärkeshandbok” med syfte att informera, inspirera och motivera Cloettas anställda att leva varumärket.