Delbar

Uppdrag: Att namnge, ta fram en varumärkesplattform, utveckla ett kommunikationskoncept och skapa en visuell identitet för en ny delningstjänst. Inklusive produktion av webb, film och trycksaker inför lansering.
Lösning: När namnet Delbar var satt tog vi fram en varumärkesplattform som bland annat beskrev problem och möjligheter, strategi, målgrupper, mission, vision och tone of voice. Utifrån plattformen utvecklades ett kommunikationskoncept – Dubbel så bra! – som blev grunden för alla delar av kommunikationen. Huvudbudskapet handlade om att Dela mera: Gör dig själv, grannen och världen en tjänst. Dela grejer med varandra på Delbar.se. En sajt gjord för dig som vill dubbelt så mycket. Utifrån detta budskap skapades en första version av webben inför lanseringen i Umeå.
Om Delbar: Delbar AB grundades i Umeå av en grupp vänner som tyckte det borde finns en bättre lösning än att fylla förråd och garage med en massa grejer som ändå inte används särskilt ofta. Att dela med sig, i stället för att köpa nytt, är ju bra för alla; oss själva, våra grannar och inte minst miljön. Vännerna utgick från sina egna behov men insåg snart att det förmodligen fanns många andra som kände likadant. En högst delbar idé var född.