Nouveau Model Agency

Bakgrund / Uppdrag: Stockholmsbaserade Modellagenturen Nouveau Model Agency har funnits på marknaden sedan 1991 och var i ett stort behov av ett nytt visuellt uttryck som bättre speglar varumärket och ger ett stöd i kommunikationen gentemot målgruppen.
Lösning: Ny visuell identitet, logotyp och produktion av enheter.
Fotograf: Tack till Olof Händén