Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland / SSL

Bakgrund: Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland leder arbetet med att effektivisera regionens cancervård. Samverkan och kommunikation över professionella och organisatoriska gränser inom vården är en avgörande framgångsfaktor.
Uppdrag: Uppdraget var att ta fram en kommunikationsplattform och en visuell identitet som kommunicerar RCC:s budskap och samtidigt tar hänsyn till både Stockholms läns landstings och Region Gotlands grafiska profiler.