Inspira – Branding

Uppdrag: I och med att städbolaget Inspira förvärvade bevakningsbolaget LSS (Lidingö säkerhetsservice) och en ny affärsmodell togs fram så var behovet stort att ta fram en ny visuell identitet. Mitt uppdrag var att ta fram en ny varumärkes- och kommunikationsplattform. Därefter utvecklade jag en ny och sammanhållande grafisk identitet med logotyp som speglade och förstärkte Inspiras verksamhetsmodell och erbjudande. Konceptet Rent och Tryggt® togs fram för att enhetligt och konsekvent kommunicera Inspiras samordnade städ- och bevakningstjänster. Under åren 2008 – 2013 jobbade jag och mitt team i ett nära samarbete med Inspiras ledning och tog fram alla design- och kommunikationsenheter för verksamheten.
Genomförande: Vi tog fram en varumärkesplattform, kommunikationskoncept, formulering av erbjudanden till olika kundgrupper, lansering av en ny grafisk identitet med grafisk manual och en mängd trycksaker, hustrycksaker, arbetskläder, webbplats och reklamkampanjer.
Om Inspira: Med konceptet Rent och Tryggt erbjuder Inspira samordnade eller separata servicetjänster inom städning, bevakning, arbetsplats- och fastighetsservice. Arbetet sker i huvudsak i tre områden. Arbetsplatser, handelsplatser och publika platser. Inspira har funnits sedan 1984, omsätter ca 240 miljoner kronor och sysselsätter 750 medarbetare.
Kundcitat: “Vi rekommenderar Malin & Co varmt till alla företag som vill hitta sin varumärkesidentitet, använda sig av design som ett strategiskt verktyg och kommunicera sitt varumärke från hjärtat.” – Kim Markovits / VD, Inspira AB